Medzinárodný deň školských knižníc

29.10.2009 18:40

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Školské knižnice: Veľký obraz- divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu (School Libraries: A Big picture).

Cieľ súťaže 
                                                                                                           Zábavnými formami práce s knihou  podporiť u dievčat a chlapcov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Priebeh podujatia

Na začiatku podujatia zarecitovala žiačka 7.a Song o Snehulienke od Milana Rúfusa a potom nasledovalo divadielko - príbeh o Ruženke. Scénku si nacvičili a zahrali žiaci 7. a. Po Ruženke sme pripravili súťaže pre žiakov z 3.a. Trieda sa rozdelila do štyroch skupín a súťažili proti sebe. Ako prvá súťaž bola šibenica, kde žiaci museli uhádnuť meno Martinka Klingáča. Tá skupina, ktorá uhádla, získala body a hneď nasledovala druhá súťaž. Žiaci sa v druhej súťaži zahrali na Popolušku a triedili hrach a šošovicu v určenom čase, kto najviac toho roztriedil, získal body. Ďalšia súťaž spočívala v tom, že žiaci usporiadali vety na kartičkách v takom poradí, aby utvorili osnovu rozprávky O perníkovej chalúpke. Piatou súťažou bol,o že zo slova Ruženka mali vytvoriť čo najviac slov napr. žena, raž, ruka........... a kto vytvoril najviac slov, tomu sa pripísali body. V poslednej súťaži žiakom sa rozdali papieriky s rôznymi slovami a žiačky 7.a triedy čítali rozprávku Tri stromy. Slová, ktoré boli na lístočkoch, mali deti dopĺňať do čítaného textu. Preto museli dávať pozor, aby vedeli, kedy majú to svoje slovo prečítať. Vyhrala druhá skupina, kde  boli len chlapci. Po vyhodnotení každý dostal ceny. Víťazi dostali slimákov, tekvice a ostatní nálepky. Toto podujatie sa určite žiakom 3.a páčilo.

                                                                                                                              Dominika Synaková 7.a 

—————

Späť


Novinky

01.02.2011 18:38

Pohladkaj krokodíla!

    Dňa 27.1.2011 prišiel do našej školy principál z cirkusu Prince. Predviedol nám rôzne zvieratá - dva hady, krokodíla, korytnačku a mal nám ukázať aj opicu, bohužiaľ, opičke sa nafúklo bruško, a preto nemohla vystupovať. Táto prednáška bola veľmi zaujímavá a veľa...

—————

08.01.2011 22:03

Robiť niečo "len tak"?

Zadarmo? Vonku zúri raný kapitalizmus a my budeme robiť niečo zadarmo? Ťuk - ťuk?! Čudovali by ste sa, ale existuje mnoho ľudí, ktorí pomáhajú tam, kde je to potrebné, a neočakávajú za to žiadnu odmenu. V USA sa dokonca dobrovoľnícka práca berie vážne pri prijímaní na vysokoškolské...

—————

20.12.2010 20:23

Viete, čo sa dá vytvoriť z vizovického cesta?

—————

17.12.2010 17:40

Prajeme si šťastné a veselé...

Predvianočné akcie v našej škole fotili Aneta Hudcovská a Lucia Lacková z IX.B.

—————

08.12.2010 17:05

Medzinárodný deň školských knižníc

 

—————

20.06.2010 18:55

Deň vody - video

—————

08.06.2010 17:38

Víkendová akcia rodiny Dobrodenkových

  Rodina Dobrodenkových usporiadala 6. júna 2010 zábavné hry pre deti a dospelých. Ja a moja najbližšia rodina sme tam dorazili skôr, aby sme sa porozhliadali po rôznych akciách a vedeli, ako máme malé deti sprevádzať slnečným dňom. Keď sme boli o rôznych hrách dobre...

—————

08.06.2010 17:09

V PREZIDENTSKOM PALÁCI

Dňa 4.6.2010 sa žiaci 9. ročníka a členovia školského parlamentu zúčastnili na Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci. Ráno o 8:00 sme sa všetci stretli pred školou a vyrazili sme. Cesta nám trvala asi hodinu a pol, no čas v autobuse nám ubehol veľmi rýchlo, pretože sme sa zabávali, hrali sme...

—————

08.06.2010 16:55

DEŇ VODY

   Na začiatok mala pani učiteľka Zelenayová pripravený malý príhovor. „Túto slávnosť neoslavujeme len dnes, 4.6.2010, ale po celý rok. Tento rok  je rokom vody. Celý svet je odkázaný na vodu. Musíme ju šetriť.“ Počas rozprávania o vode dávala pani učiteľka Zelenayová deťom otázky...

—————

20.05.2010 19:46

Náš projekt

Daj si vodu z vodovodu  V rámci tohto projektu sme na našej škole zisťovali, v akom stave sú vodovodné batérie a umývadlá. Počas jednej vyučovacej hodiny sme si robili prieskum na I. stupni. V prvých ročníkoch sa pani učiteľky hlavne sťažovali na to, že je zlé,...

—————


Novinky

01.02.2011 18:38

Pohladkaj krokodíla!

    Dňa 27.1.2011 prišiel do našej školy principál z cirkusu Prince. Predviedol nám rôzne zvieratá - dva hady, krokodíla, korytnačku a mal nám ukázať aj opicu, bohužiaľ, opičke sa nafúklo bruško, a preto nemohla vystupovať. Táto prednáška bola veľmi zaujímavá a veľa...

—————

08.01.2011 22:03

Robiť niečo "len tak"?

Zadarmo? Vonku zúri raný kapitalizmus a my budeme robiť niečo zadarmo? Ťuk - ťuk?! Čudovali by ste sa, ale existuje mnoho ľudí, ktorí pomáhajú tam, kde je to potrebné, a neočakávajú za to žiadnu odmenu. V USA sa dokonca dobrovoľnícka práca berie vážne pri prijímaní na vysokoškolské...

—————

20.12.2010 20:23

Viete, čo sa dá vytvoriť z vizovického cesta?

—————

17.12.2010 17:40

Prajeme si šťastné a veselé...

Predvianočné akcie v našej škole fotili Aneta Hudcovská a Lucia Lacková z IX.B.

—————

08.12.2010 17:05

Medzinárodný deň školských knižníc

 

—————

20.06.2010 18:55

Deň vody - video

—————

08.06.2010 17:38

Víkendová akcia rodiny Dobrodenkových

  Rodina Dobrodenkových usporiadala 6. júna 2010 zábavné hry pre deti a dospelých. Ja a moja najbližšia rodina sme tam dorazili skôr, aby sme sa porozhliadali po rôznych akciách a vedeli, ako máme malé deti sprevádzať slnečným dňom. Keď sme boli o rôznych hrách dobre...

—————

08.06.2010 17:09

V PREZIDENTSKOM PALÁCI

Dňa 4.6.2010 sa žiaci 9. ročníka a členovia školského parlamentu zúčastnili na Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci. Ráno o 8:00 sme sa všetci stretli pred školou a vyrazili sme. Cesta nám trvala asi hodinu a pol, no čas v autobuse nám ubehol veľmi rýchlo, pretože sme sa zabávali, hrali sme...

—————

08.06.2010 16:55

DEŇ VODY

   Na začiatok mala pani učiteľka Zelenayová pripravený malý príhovor. „Túto slávnosť neoslavujeme len dnes, 4.6.2010, ale po celý rok. Tento rok  je rokom vody. Celý svet je odkázaný na vodu. Musíme ju šetriť.“ Počas rozprávania o vode dávala pani učiteľka Zelenayová deťom otázky...

—————

20.05.2010 19:46

Náš projekt

Daj si vodu z vodovodu  V rámci tohto projektu sme na našej škole zisťovali, v akom stave sú vodovodné batérie a umývadlá. Počas jednej vyučovacej hodiny sme si robili prieskum na I. stupni. V prvých ročníkoch sa pani učiteľky hlavne sťažovali na to, že je zlé,...

—————


Novinky

01.02.2011 18:38

Pohladkaj krokodíla!

    Dňa 27.1.2011 prišiel do našej školy principál z cirkusu Prince. Predviedol nám rôzne zvieratá - dva hady, krokodíla, korytnačku a mal nám ukázať aj opicu, bohužiaľ, opičke sa nafúklo bruško, a preto nemohla vystupovať. Táto prednáška bola veľmi zaujímavá a veľa...

—————

08.01.2011 22:03

Robiť niečo "len tak"?

Zadarmo? Vonku zúri raný kapitalizmus a my budeme robiť niečo zadarmo? Ťuk - ťuk?! Čudovali by ste sa, ale existuje mnoho ľudí, ktorí pomáhajú tam, kde je to potrebné, a neočakávajú za to žiadnu odmenu. V USA sa dokonca dobrovoľnícka práca berie vážne pri prijímaní na vysokoškolské...

—————

20.12.2010 20:23

Viete, čo sa dá vytvoriť z vizovického cesta?

—————

17.12.2010 17:40

Prajeme si šťastné a veselé...

Predvianočné akcie v našej škole fotili Aneta Hudcovská a Lucia Lacková z IX.B.

—————

08.12.2010 17:05

Medzinárodný deň školských knižníc

 

—————

20.06.2010 18:55

Deň vody - video

—————

08.06.2010 17:38

Víkendová akcia rodiny Dobrodenkových

  Rodina Dobrodenkových usporiadala 6. júna 2010 zábavné hry pre deti a dospelých. Ja a moja najbližšia rodina sme tam dorazili skôr, aby sme sa porozhliadali po rôznych akciách a vedeli, ako máme malé deti sprevádzať slnečným dňom. Keď sme boli o rôznych hrách dobre...

—————

08.06.2010 17:09

V PREZIDENTSKOM PALÁCI

Dňa 4.6.2010 sa žiaci 9. ročníka a členovia školského parlamentu zúčastnili na Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci. Ráno o 8:00 sme sa všetci stretli pred školou a vyrazili sme. Cesta nám trvala asi hodinu a pol, no čas v autobuse nám ubehol veľmi rýchlo, pretože sme sa zabávali, hrali sme...

—————

08.06.2010 16:55

DEŇ VODY

   Na začiatok mala pani učiteľka Zelenayová pripravený malý príhovor. „Túto slávnosť neoslavujeme len dnes, 4.6.2010, ale po celý rok. Tento rok  je rokom vody. Celý svet je odkázaný na vodu. Musíme ju šetriť.“ Počas rozprávania o vode dávala pani učiteľka Zelenayová deťom otázky...

—————

20.05.2010 19:46

Náš projekt

Daj si vodu z vodovodu  V rámci tohto projektu sme na našej škole zisťovali, v akom stave sú vodovodné batérie a umývadlá. Počas jednej vyučovacej hodiny sme si robili prieskum na I. stupni. V prvých ročníkoch sa pani učiteľky hlavne sťažovali na to, že je zlé,...

—————