Ďeň jablka

06.11.2009 18:58

Pani  učiteľka Zelenayová mám povedala, že toto je pokračovanie v projekte zdravej výživy. 28.október je vyhlásený za deň jablka. V tento deň sa konala výstava jabĺk. Každá trieda mohla doniesť jabĺčka, z ktorých sa dve alebo tri najkrajšie vystavili vo vestibule. Táto súťaž sa konala zvlášť pre prvý a druhý stupeň. Trieda, ktorá bola na prvom mieste, dostala odmenu. O pol ôsmej ráno stáli pri vchode do školy promotérky, ktoré sa pýtali žiakov, či majú radšej červené alebo zelené jabĺčko. Skončilo to tak, že zvíťazilo červené jabĺčko s 263 hlasmi. Zelené jabĺčko malo iba 102 hlasov. V školskom rozhlase prebehla relácia o tom, aké má jablko účinky a proti čomu pomáha a potom bola prednesená báseň o červenom jabĺčku, ktoré zachránilo život malému drozdovi. Pointa bol v tom, aby deti nezabudli kŕmiť v zime vtáčiky. A na záver relácie odznela pesnička o červenom jabĺčku. Táto akcia pokračovala aj v jedálni, kde boli na stoloch poukladané lístočky, ktoré nám mali pripomenúť, aby sme nezabudli jesť jabĺčka. V tento deň mali naši žiaci na obed jablkovú žemľovku a každý žiak dostal jabĺčko. Akcia sa skončila 2.novembra. Do každej triedy bolo poslané jedno karamelové jabĺčko a recepty z jabĺk. Karamelovým jabĺčkom si trieda mohla vyzdobiť katedru. Dúfame, že ste si uvedomili, že jablká sú pre náš život nesmierne dôležité, pretože nám pomáhajú rásť a obsahujú veľa vitamínov. Na tento deň žiaci na výtvarnej výchove pripravili aj výtvarné práce, ktoré sú vystavené vo vestibule. Najkrajšia práca z týchto bude tiež ohodnotená.
Zuzana Hupková 7.a

 

 

—————

Späť