DEŇ VODY

08.06.2010 16:55

 Na začiatok mala pani učiteľka Zelenayová pripravený malý príhovor. „Túto slávnosť neoslavujeme len dnes, 4.6.2010, ale po celý rok. Tento rok  je rokom vody. Celý svet je odkázaný na vodu. Musíme ju šetriť.“

Počas rozprávania o vode dávala pani učiteľka Zelenayová deťom otázky tykajúce sa vody.

1.,, Na čo nám slúžia vodne elektrárne?“ Na výrobu elektriny.

Žiačky 9. ročníka nám porozprávali o vode, kedy ju máme piť, akú a ako často.

„Kvalita vody je u nás  veľmi dobrá, no v iných krajinách nie je najlepšia. Ľudia dostávajú choroby, hlavne deti a mnohí aj zomrú. Máme tri druhy vody.

 Destilovaná  voda nemá chuť. Preto ju dávame napr. do žehličky a do  auta.

Morská voda je veľmi slaná a nedá sa piť. A tretia voda je čistá z vodovodu a tá je najlepšia.“

2. Čo je to kolobeh vody?

Voda sa najprv vyparí, potom sa zráža v nebi a nakoniec padá z oblakov.

„Cez leto by ste mali piť vitamínové vody, ktoré neobsahujú veľa cukru. Kofola obsahuje až 24 kociek cukru a nie je zdravá. Ak potrebujete kofolu, tak  si ju prerieďte vodou aspoň dvoj- násobkom dávky  kofoly a tak znížite sladkosť nápoja. 3. Čo si môžeme pridať do vody?

Sirup alebo nejaké ovocie.“

Každá trieda si pripravila nejaký program. Trieda 1.b pani učiteľky Sokolovej nám zaspievala a zahrala na hudobných nástrojoch pieseň. 2.b pani učiteľky Písečnej spievali starú a známu pieseň Prší, prší. Ďalšia trieda pani učiteľky Čámerovej začala s básničkami Kvapky, Potôčik a Pri vode. Potom celá trieda zaspievala Z východnej dievčatá.

Nakoniec pani učiteľka Zelenayová veľmi chválila deti, ktoré sa naučili básničky a ktoré spievali, vedeli pekne odpovedať na otázky. „Boli ste skvelí, ďakujem.“

                                                                            Rybáriková Veronika 7.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť