Zážitky "z natáčania"

02.03.2010 15:19

                                                       Výroky našich žiakov

Na hodine anglického jazyka sa p. uč. opýta, čo pekného by sme povedali na ukončenie témy a žiak vykríkne:"Goodbye!"

 

P. uč. zemepisu sa opýta, čo je typické v Japonsku. Žiak odpovie, že typické jedlo je čína.

 

Žiačka hovorí na piatej hodine, že chýba žiak a on na ňu len nemo pozerá.

 

Do písomnej práce z angličtiny žiak napíše, že vlajka USA má 25 hviezd a 50 známok.

 

Žiak na hodine prírodopisu: "Človek môže darovať krv od osemnástich do stodvadsiatich rokov."

 

Na literatúre. "Ako sa nazýva oživovanie bábok?" Žiak: "Vúdú!!!" "Nie." "No tak potom je to zmŕtvychvstanie!"

 

"Vysvetli slovné spojenie MAŤ DLHÉ VEDENIE." Žiak: " Noooo .... keď niekto beží preteky a dlho je na prvom mieste, teda dlho vedie, tak sa hovorí, že má dlhé vedenie."

Motto športového reprezentanta ZŠ: "Nie je dôležité zvíťaziť, ale uliať sa z vyučovania."

Vysvetli: Malé deti - malé starosti, veľké deti - veľké starosti. Žiak: "Malé deti stačí iba nakŕmiť, veľké treba už zamykať."

                                                                                                            

 

 

 

 

 

—————

Späť