Niekoľko otázok pre našu pani riaditeľku PaedDr. Martu Vitekovú

 

 

Dopočuli sme sa, že ste na tejto škole učili už skôr, zmenilo sa tu niečo, odkedy ste odišli?

Niečo sa určite zmenilo, odkedy som odišla, pretože je to tak 10 rokov, čo tu nie som. Aj keď som tu neučila, tak ja som občas do tejto školy prišla, keď sa organizovali súťaže, napríklad s pani učiteľkou Zelenayovou súťaž v zdobení kraslíc, vyrábanie vianočného pečiva či veľkonočného pečiva. Spolupracovala som s učiteľmi tejto školy a nakoniec keď sme s pani učiteľkou Klimentovou pripravovali školský muzikál, tak som sem chodila veľmi často za deťmi pripravovať  program. Takže nemala som pocit, že by som nejako definitívne odišla alebo že by nastali nejaké takéto výraznejšie zmeny, odišla som  iba fyzicky.

Malo by sa podľa vás zlepšiť správanie žiakov? To je mojím veľkým cieľom, aby sa to správanie žiakov zlepšilo. Viem, že nikto nie je ideálny. Verím, že by bolo dobre, keby nastali zmeny v správaní žiakov, a teda že by to bolo prospešné nielen pre školu, ale aj pre nich samých a aj pre ich spolužiakov.

Ako ste spokojná s výsledkami žiakov v tejto škole?

Trojka mala vždy dobré meno a decká, ktoré chceli prejaviť, že sú dobré a šikovné, tie to dokázali. Nie je problém u tých, ktorí sú šikovní, nadaní, ktorí tomu venujú aj čas, aj záujem, majú na to,  aby sa nejakým spôsobom dobre umiestnili na súťažiach, na olympiádach, s tým som  relatívne spokojná. Výsledky sú veľmi dobré, no bolo by dobre, keby zabrali ešte aj ďalší žiaci, ktorí tie výsledky až také dobré nemajú.  Možno aj predpoklady majú, ale z akéhosi dôvodu ich nechcú ukázať.

Chceli by ste zaviesť aj nejaké zmeny na tejto škole?

Áno, je schválený projekt na rekonštrukciu školy, budú sa meniť vybavenia tried, budú sa meniť vybavenia objektov, budú sa meniť podlahy, bude zriadená samostatná jazyková učebňa, ešte jedna počítačová trieda. Premiestnili sme zborovňu, aby sme vytvorili ďalšiu učebňu. Ďalej by som chcela, aby sme zakúpili interaktívnu tabuľu, aby sa viacej zmenili aj prístupy, ďalšími zmenami je, že chcem posilniť zakúpenie pomôcok na vyučovanie, čo považujem za dôležité.

Ako sa vám páči na škole?

Dobre, ja si stále myslím, že je to jednoducho moja škola. Chcem byť v kontakte aj so žiakmi, aj s učiteľmi, a to čo možno najviac. Snažím sa, aby sme si našli k sebe cestu, nehovorím, že robím nejaké stále nájazdy alebo niečo podobné, hľadám si cestu, aby tá škola fungovala. Aby som dokázala spolupracovať so žiakmi aj s učiteľmi.

 

 

 

                  Zhovárali sa: Michaela Helíková a Zuzana Hupková 7.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niekoľko otázok pre našu pani riaditeľku PaedDr. Martu Vitekovú

Dopočuli sme sa, že ste na tejto škole učili už skôr, zmenilo sa tu niečo, odkedy ste odišli?

Niečo sa určite zmenilo, odkedy som odišla, pretože je to tak 10 rokov, čo tu nie som. Aj keď som tu neučila, tak ja som občas do tejto školy prišla, keď sa organizovali súťaže, napríklad s pani učiteľkou Zelenayovou súťaž v zdobení kraslíc, vyrábanie vianočného pečiva či veľkonočného pečiva. Spolupracovala som s učiteľmi tejto školy a nakoniec keď sme s pani učiteľkou Klimentovou pripravovali školský muzikál, tak som sem chodila veľmi často za deťmi pripravovať  program. Takže nemala som pocit, že by som nejako definitívne odišla alebo že by nastali nejaké takéto výraznejšie zmeny, odišla som  iba fyzicky.

Malo by sa podľa vás zlepšiť správanie žiakov? To je mojím veľkým cieľom, aby sa to správanie žiakov zlepšilo. Viem, že nikto nie je ideálny. Verím, že by bolo dobre, keby nastali zmeny v správaní žiakov, a teda že by to bolo prospešné nielen pre školu, ale aj pre nich samých a aj pre ich spolužiakov.

Ako ste spokojná s výsledkami žiakov v tejto škole?

Trojka mala vždy dobré meno a decká, ktoré chceli prejaviť, že sú dobré a šikovné, tie to dokázali. Nie je problém u tých, ktorí sú šikovní, nadaní, ktorí tomu venujú aj čas, aj záujem, majú na to,  aby sa nejakým spôsobom dobre umiestnili na súťažiach, na olympiádach, s tým som  relatívne spokojná. Výsledky sú veľmi dobré, no bolo by dobre, keby zabrali ešte aj ďalší žiaci, ktorí tie výsledky až také dobré nemajú.  Možno aj predpoklady majú, ale z akéhosi dôvodu ich nechcú ukázať.

Chceli by ste zaviesť aj nejaké zmeny na tejto škole?

Áno, je schválený projekt na rekonštrukciu školy, budú sa meniť vybavenia tried, budú sa meniť vybavenia objektov, budú sa meniť podlahy, bude zriadená samostatná jazyková učebňa, ešte jedna počítačová trieda. Premiestnili sme zborovňu, aby sme vytvorili ďalšiu učebňu. Ďalej by som chcela, aby sme zakúpili interaktívnu tabuľu, aby sa viacej zmenili aj prístupy, ďalšími zmenami je, že chcem posilniť zakúpenie pomôcok na vyučovanie, čo považujem za dôležité.

Ako sa vám páči na škole?

Dobre, ja si stále myslím, že je to jednoducho moja škola. Chcem byť v kontakte aj so žiakmi, aj s učiteľmi, a to čo možno najviac. Snažím sa, aby sme si našli k sebe cestu, nehovorím, že robím nejaké stále nájazdy alebo niečo podobné, hľadám si cestu, aby tá škola fungovala. Aby som dokázala spolupracovať so žiakmi aj s učiteľmi.

 

 

 

                               Zhovárali sa: Michaela Helíková a Zuzana Hupková 7.a.