Robiť niečo "len tak"?

08.01.2011 22:03

Zadarmo? Vonku zúri raný kapitalizmus a my budeme robiť niečo zadarmo? Ťuk - ťuk?! Čudovali by ste sa, ale existuje mnoho ľudí, ktorí pomáhajú tam, kde je to potrebné, a neočakávajú za to žiadnu odmenu. V USA sa dokonca dobrovoľnícka práca berie vážne pri prijímaní na vysokoškolské štúdium alebo do zamestnania. V našich zemepisných šírkach v tomto ohľade dosť významne zaostávame a v prieskume sme medzi európskymi krajinami obsadili nelichotivé posledné miesto. Je na každom z nás, ako sa rozhodneme. Možno v sebe nájdeme vôľu robiť niečo v prospech iných „len tak“, lebo je to potrebné.

 

Európsky rok dobrovoľníctva 2011

Rada ministrov zodpovedných za kultúru prijala 24. novembra 2009 rozhodnutie, ktorým sa rok 2011 vyhlasuje za Európsky rok dobrovoľných činností na podporu aktívneho občianstva. Účelom tohto rozhodnutia je vytvorenie podmienok pre dobrovoľníctvo v EU a zviditeľnenie dobrovoľných činností výmenou skúseností a osvedčených postupov.

Ciele:

1.       vytvoriť priaznivé prostredie pre dobrovoľníctvo

2.       umožniť organizátorom dobrovoľných činností, aby zlepšili ich kvalitu

3.       oceňovať a uznávať dobrovoľné aktivity

4.       zlepšiť povedomie o hodnote a význame dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo zahŕňa činnosti, ktoré sú v prospech spoločnosti, komunity, teda v prospech druhých ľudí bez nároku na finančnú odmenu. Je založené na slobodnom rozhodnutí. Oblasti dobrovoľníckej práce sú v zdravotníctve, sociálnych službách, kultúre (napríklad záchrana kultúrnych pamiatok), ekológii, športe, práci s deťmi a mládežou, v krízových oblastiach postihnutých prírodnými pohromami alebo vojnami.
Na Slovensku existuje viac ako dvesto dobrovoľníckych organizác
ií. Viac o dobrovoľníctve si môžete prečítať na stránkach dobrovolnictvo.sk.

—————

Späť