Deň mlieka

20.10.2009 19:06

 Piatok 16.10.2OO9 sa na našej škole uskutočnila akcia Deň mlieka. Akciu viedla pani učiteľka Zelenayová a pani učiteľky z prvého stupňa. S deťmi pripravili predmety z mliečnych výrobkov, ktoré boli vystavené v hlavnej budove školy. Žiaci 4.a spolu vyrobili jedného krásneho krokodíla. 2.a, 2.b a ostatní žiaci prvého stupňa vyrobili veľa rôznych výrobkov. Na začiatku prvej vyučovacej hodiny zaznela v rozhlase pieseň Nebo je plné hviezd. Po piesni mala príhovor pani riaditeľka PaedDr. Marta Viteková, ktorá hovorila o hlasovaní za túto pieseň, ktorú spieva Katka Cabalová. Dievčatá 9. triedy rozdávali v každej triede Apetito syry a tvarohovo vanilkové lízatká Kidibbo. A tiež dali každej triede CD Cesta mlieka. Deviatačky rozprávali o zdravej výžive. Bol to veľmi poučný deň, ktorý sa určite páčil všetkým.

                                                                       Veronika Rybáriková 7.a, Emma Matyášová 7.a

—————

Späť