Kalendárium - marec

02.03.2010 15:02

Udalosti a významné dni v marci

 

 6. 3. 2002 Zriadenie Národného parku Veľká Fatra

 8. 3. Medzinárodný deň žien

18. 3. Medzinárodný deň invalidov

18. 3. Medzinárodný deň planetárií

19. 3. Medzinárodný deň astronómie

20. 3. Medzinárodný deň divadla pre deti a mládež

21. 3. Prvý jarný deň ,jarná rovnodennosť 

21. 3. Svetový deň lesov a lesníctva

21. 3. Svetový deň zdravého spánku

21. 3. Svetový deň poézie

22. 3. Svetový deň invalidov

22. 3. Svetový deň vody

22. 3. Medzinárodný deň tuleňov

23. 3. Svetový deň meteorológie  

24. 3. Svetový deň tuberkulózy

25. 3. Medzinárodný deň spevu

27. 3. Medzinárodný deň divadla

28. 3. Deň učiteľov

28. 3. Kvetná nedeľa

 

 

24. marec 1905 – V Amiens vo Francúzsku zomrel spisovateľ Jules Verne. Verne je zakladateľ novodobého vedecko – fantastického žánru v literatúre. Autor dobrodružných románov, v ktorých vyjadril vieru v technickým pokrok a predvídal mnohé neskoršie vynálezy. Najznámejšie knihy: Päť týždňov v balóne, Cesta do stredu Zeme, Cesta na Mesiac, Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Deti kapitána Granta, Cesta okolo sveta za 80 dní, Tajomný ostrov, Dva roky prázdnin, Vynález skazy, Tajomný hrad v Karpatoch, Pätnásťročný kapitán. Narodil sa 8. februára 1828 v Nantes.

 

Marec -  mesiac knihy -  Mesiac knihy si  pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrabenda, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Marec je tretí mesiac v roku. Má 31 dní. V období okolo 21 nastáva jarná rovnodennosť.

 Spracovala Zuzana Hupková, 7.a

 

 

—————

Späť