Žiacky parlament

20.04.2010 17:56

Je to miesto, kde sa žiaci snažia riešiť rôzne problémy, ktoré sa týkajú školy. Predsedovia tried zvolení žiakmi prispievajú svojimi nápadmi a radami, ako by sme mohli vylepšiť našu školu. Napríklad ako by sme dosiahli, aby bolo počas obeda v školskej jedálni ticho.
Členovia parlamentu pravidelne hodnotia poriadok a čistotu v triedach. Vytvoria  tabuľku s vyhodnotením poradia jednotlivých tried. Pár dní pred zasadnutím parlamentu chodia dvaja žiaci s obežníkom a informujú, kedy sa bude ďalšie stretnutie konať.
Podľa mňa nás tam chodí málo. Som totiž tiež členkou.
Veľmi často hovoríme o šikanovaní a nedisciplinovanosti žiakov. Dosť vecí sme už vyriešili, ale to, ako by sme utíšili našu školskú jedáleň, to veru nevieme.                                                

                                                                                          Zuzana Hupková, VII.A

—————

Späť