Sv. Valentín

09.02.2010 17:30

Valentín sa nazýva po kňazovi a lekárovi, ktorý žil v 3. st. n. l. za vlády cisára Claudia. Claudius bol krutý a náladový tyran, ktorý sa rozhodol zrušiť manželstvo.Ženatých mužov totiž nepovažoval za dobrých bojovníkov. Manželky a deti pokladal za príťaž a príčinu zbabelosti. Sobášenie tvrdo zakázal! Kňaz Valentín sa proti cisárovi vzbúril, mladých milencov pozýval k sebe a sobášil ich potajme. Preto sa Valentínovi hovorí aj priateľ milencov. Hoci to bola vzbura tichá, Claudius sa to dozvedel. Claudius kňaza uväznil a pokúšal sa ho presvedčiť, aby zanechal kresťanstvo a vyhlásil, že prijme vieru rímskych bohov. Valentín sa však nemienil vzdať svojho zmýšľania. Vo väzení sa zamiloval do žalárnikovej dcéry.14. februára 296 jej vyjadril svoje posledné vyznanie. List končil slovami: ,,Od Tvojho Valentína.“ Neskôr pápež vyhlásil 14. februára za deň svätého Valentína.

Katarína Miháliková, 4.b

 

—————

Späť